نمایش فایل*بررسی و طراحی و شبیه سازی تاسیسات الکتریکی در یک واحد صنعتی با استفاده از نرم افزار etap*

بررسی و طراحی و شبیه سازی تاسیسات الکتریکی در یک واحد صنعتی با استفاده از نرم افزار etap|rlo50685760
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان بررسی و طراحی و شبیه سازی تاسیسات الکتریکی در یک واحد صنعتی با استفاده از نرم افزار etap را مشاهده می نمایید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 206در قصل اول به آشنایی با تجهیزات حفاظتی در واحدهای صنعتی و سپس در فصل دوم آشنایی با نرم افزار etap اشاره کرده ایم در فصل سوم شبیه سازی واحد صنعتی سیمان اردبیل با استفاده از نرم افزار etap و در فصل چهارم نتیجه و پیشنهادات را آورده ایم و هدف از انجام این پروژه استفاده از نرم افزار etap در انجام محاسبات الکتریکی , کنترل و هماهنگی تجهیزات حفاظتی و با توجه به قیمت تجهیزات واهمیت آن در واحد های صنعتی تامین انرزی و سطوح ولتاژ از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

فهرست مطالب

فصل اولآشنایی با تجهیزات حفاظتی در واحدهای صنعتی........ 11 1رله ......... 22 1 انواع رله .......... 41 2 1 رله اضافه بار ...... 52 2 1 رله اضافه جريان ..... 63 2 1 رله هاي ولتاژي ....... 74 2 1 رله ارت فالت ..... 85 2 1 رله اتصال زمين .... 96 2 1 رله جهتي Directional ... 97 2 1 رله ديفرانسيل ..... 108 2 1 رله بوخهلتز .......... 109 2 1 رله سنكرون چك .... 1210 2 1 رله عدم تقارن ولتاژ فازها 133 1 حفاظت شین ........ 134 1 حفاظت شین دوتایی ........... 165 1 حفاظت ترانسفورماتور ......176 1 انواع خطا ... 177 1 حفاظت تفاضلی .... 198 1 حفاظت خطای زمین .........209 1 بوخهلتز ........ 2110 1 حفاظت اضافه جریان ........ 2311 1 حفاظت اضافه جریان باتنظیم آنی ........2412 1 حفاظت اضافه بار 2513 1 حفاظت فیدر ....... 261 13 1 حفاظت تفاضلی 272 13 1 حفاظت تفاضلی فیدرT ... 273 13 1 حفاظت فیدر ترانسفورماتور .. 284 13 1 تجهیزات کمکی. 285 13 1 حفاظتامپدانسی .. 3014 1 حفاظت موتور .... 3215 1 فيوز ......... 351 15 1 انواع فیوزها ازلحاظ زمان عملکرد ......... 372 15 1 انواع فيوزها ازنظرساختار 373 15 1 تقسيم بندي فيوزها ازنقطه نظركاربرد ..... 4216 1 كليدها ...... 431 16 1 کلیدهای اتوماتیک کمپکت(( Molded Case Circuit Breaker (MCCB) ......... 442 16 1 کلیدفشارقوی (دژنکتور CIRCUIT BREAKER (CB .... 453 16 1 سكسيونر 454 16 1 باس كوپلر .......... 4717 1 کابل 481 17 1 ساختمان کابلها ... 482 17 1 انواع کابلها .......... 543 17 1 اصول وروشهای نصب کابلهای هوایی .. 544 17 1 کابلهای فشارمتوسط ....... 555 17 1 انواع کابلهای فشارمتوسط ......... 556 17 1 اصول وروشهای نصب کابلهای فشارمتوسط ..... 577 17 1 سرکابل .. 5718 1 ترانسفورماتورقدرت ....... 591 18 1 انواع ترانسفورماتور ..... 602 18 1 ساختمان ترانسهاي قدرت روغني ......... 6119 1 مقره ها (بوشينگها ) .......... 6520 1 سيستم هاي اندازه گيري وحفاظت ترانس ........ 671 20 1 كنسرواتور يا منبع انبساط روغن . 672 20 1 تپ چنجر .......... 683 20 1 ترمومترها 704 20 1 نشان دهنده حرارت وروغن ........ 705 20 1 نشان دهندة سطح روغن .. 716 20 1 رله بوخهلتز ....... 717 20 1 سوپاپ اطمينان يا لوله انفجاري (شيرفشارشكن ) ........... 738 20 1 رادياتور يا مبدل حرارتي ... 739 20 1 پمپ و فن ها ....... 7410 20 1 شيرهاي نمونه برداري ازروغن پايين و بالاي تانك ........ 7411 20 1 شيرهاي مربوط به پركردن وتخليه روغن ترانس .......... 7412 20 1 مجراي تنفسي وسيليكاژل مربوط به تانك اصلي وتب چنجر .. 7413 20 1 تابلوي كنترل ... 7514 20 1 تابلوي مكانيزم تب چنجر ........ 7515 20 1چرخها ..... 7516 20 1پلاك مشخصات نامي ...... 7521 1 بانك خازني ........ 771 21 1 انواع توان درشبكه های توزیع ......... 772 21 1 خازن درشبكه های تولید و توزیع ... 783 21 1 اتصال خازن به شبكه ........ 794 21 1 محاسبه خازن ........ 795 21 1 دامنه تغییرات ضریب توان (CosΦ)........... 806 21 1 تابلوهای بانک خازنی ...... 817 21 1 مزاياي تابلوهاي بانك خازني ........ 82

فصل دومآشنایی با نرم افزارETAP .......... 84

فصل سومشبیه سازی واحد صنعتی سیمان اردبیل . 1141 3 آشنایی با کارخانه سیمان 1152 3 معرفی تجهیزات و مدار سیستم تغذیه کارخانه ... 1153 3 شبیه سازی در محیط نرم افزار etap ..... 1174 3 نتایج شبیه سازی . 118

فصل چهارمنتیجه گیری و پیشنهادات ......... 135

فصل پنجممنابع و مراجع .... 137

فهرست جداول

جدول 1 1 مشخصات نوع كابل و كاربرد آن ....... 58

جدول 1 2 روش خنک سازی .. 95

فهرست تصاویر

شكل 1 1 فیوز مینیاتوری سه فاز 40شكل 2 1 سكسيونر ......... 47شكل 3 1 ترانس قدرت ... 60شکل 4 1 وال بوشینگ ... 67شكل 5 1 خازن با ضرفیت 25 KVAR 80شكل 6 1 تابلوي خازن .. 82

شكل 1 2 1 AC DC toolbar .......... 86شكل 2 2 تنظمیات نمایشی AC . 87شكل 3 2 تنظیمات نمایشی AC DC..... 88شكل 4 2 صفحه ورود مشخصات باس 89شكل 5 2 صفحه بار در پنجره باس ......... 91شكل 6 2 نوع سوئیچ در باس ...... 92شكل 7 2 موتور و ژنراتور متصل به باس ........... 93شكل 8 2 صفحه ورود ترانسفورماتور ..... 94شكل 9 2 پنجره مقادیر ترانس ..... 96شكل 10 2 پنجره Tap ترانسفورماتور ..... 97شكل 11 2 پنجره هارمونیک ترانسفورماتور ........ 99شكل 12 2 پنجره آراش خطوط انتقال ..... 99شكل 13 2 پنجره باندل خطوط انتقال ... 100شكل 14 2 صفحه تعیین فاصله خطوط انتقال از سطح زمین .... 101شكل 15 2 صفحه انتخاب امپدانس خطوط انتقال ......... 102شكل 16 2 صفحه ضریب اطمینان خطوط انتقال........... 102شكل 17 2 صفحه انتخاب مقادیر سلف ........... 104شكل 18 2 شین بی نهایت ....... 105شكل19 2 پنجره انتخاب مقادیر شین بی نهایت 107شكل 20 2 پنجره برآورد هزینه . 109شكل 21 2 پنجره پخش بار ....... 110شكل 22 2 پنجره گزارش پخش بار ...... 112

شكل 1 3 بلوک دیاگرام ترسیمی پست در نرم افزار ...... 117شكل 2 3 دیاگرام ترسیمی پست بعد از پخش بار ......... 135

فصل اول

آشنایی با تجهیزات حفاظتی در واحدهای صنعتی

مقدمهاین فصل به معرفی تجهیزات واحدهای صنعتی اختصاص داده شده است که در آن ابتدا در مورد تجهیزات و سپس در رابطه باکاربرد هر کدام بحث شده است.

1 1 رلهحفاظت سيستم هاي الكتريكي ابعاد بسيار گسترده اي دارد از حفاظت يك خانه مسكوني گرفته تا حفاظت يك باس بار در يك پست فشار قوي.بهتر است ابتدا به تقسيم بندي اين موضوع بپردازيم .الف ) تقسيم بندي حفاظت سيستم هاي الكتريكي در ابعاد مختلف :حفاظت شبكه هاي فشار ضعيف شامل خطوط توزيع انرژي – ترانسفورمرها – موتورها – خازنها و ساير مصرف كننده ها (تا 1 كيلو ولت)حفاظت شبكه هاي فشار متوسط شامل خطوط توزيع و انتقال انرژي – ژنراتورها – موتورهاي فشار متوسط ترانسفورمرها – خازنها – باس بارهاي–پست و .. 1 كيلو ولت تا 36 كيلوولت )حفاظت شبكه هاي فشار قوي شامل خطوط انتقال انرژي وخطوط و باس بارهاي پست ها36 كيلو ولت به بالا(

ب) انواع حفاظت در سيستم هاي الكتريكيحفاظت خطوط و فيدرها در برابر خطاهاي جرياني مانند اتصال كوتاه – جريان زياد – اضافه بار و خطاهاي نشتي جريان (جهت دار و ساده) ....حفاظت در برابر خطاهاي ولتاژي شامل اضافه ولتاژ كاهش و ولتاژ توالي فاز و ....حفاظت موتورها در برابر اتصال كوتاه – اضافه جريان – اضافه بار – كاهش بار – محدوديت دفعات استارت ديفرانسيل و.....حفاظت ژنراتورها در برابر خطاهاي اتصال كوتاه – اضافه جريان – اضافه بار – ديفرانسيل – اضافه جريان وابسته به ولتاژ – افزايش و كاهش فركانس و ....حفاظت ترانسفورمرها در برابر خطاهاي جرياني مانند اتصال كوتاه – جريان زياد – اضافه بار – ديفرانسيل و خطاهاي فيزيكي ترانسفورمر ها شامل اضافه حرارت سيم پيچ و روغن و سطح روغن و بوخهلتس و ..حفاظت خازنها در برابر خطاهاي اتصال كوتاه اضافه بار – اضافه ولتاژ و .....حفاظت باسبارهاي پست ها در برابر انواع خطاهاي ولتاژي – ديفرانسيل – سنكرون چك و ... و ساير حفاظت ها كه جنبه خاص دارندبه طور كلي هر حالت غير عادي كه در عملكرد سيستم به وجود مي آيد، خطا ناميده مي شود. از اين حالت هاي غير عادي مي توان به وقوع اتصال كوتاه، افزايش و يا كاهش بيش از حد ولتاژ، افزايش و يا كاهش بيش از حد فركانس، افزايش حرارت تجهيزات در اثر توان عبوري بيش از حد از آن ها يا اضافه بار،از سنكرون خارج شدن ژنراتورها و ... اشاره كرد. اتصال كوتاه ها از مهمترين و پراحتما ل ترين خطاهايي هستند كه در يك شبكه به وجود مي آيد. اين خطاها ممكن است بر اثر برخورد يك يا دو فاز با زمين، اتصال دو يا سه فاز به يكديگر و ... به وجود آيند كه در اين حالت جريان زيادي در حدود 10 تا 100 برابر جريان عادي، از شبكه عبور مي كند. عبور اين جريان مي تواند اثرات مختلف و زيانباري روي شبكه داشته باشد كه از مهم ترين آن ها مي توان به اثرات حرارتي روي تجهيزات اشاره كرد كه باعث سوختن و آسيب ديدن عايق آن ها مي شود. اين امر ممكن است در زماني در حدود چند ثانيه صورت گيرد. از اين رو رفع خطا در يك سيستم بايد در كوتاهترين زمان ممكن صورت گيرد. براي تشخيص حالت هاي غيرعادي در يك شبكه و ايزوله كردن بخش معيوب از ساير بخش ها از سيستم حفاظت استفاده مي شود. در اغلب موارد خطاهاي به وجود آمده در سيستم قدرت، باعث تغييرات ناخواسته و شديد در اندازه ولتاژ يا جريان مي شوند. از اين رو تقريبا در تمامي خطاها با اندازه گيري ميزان جريان و ولتاژ، مي توان وقوع خطا را تشخيص داد . در سيستم هاي حفاظت و در مرحله اول با استفاده از ترانس هاي ولتاژ و جريان، اندازه ولتاژ و جريان كاهش پيدا كرده تا به ميزان قابل استفاده براي تجهيزات سيستم حفاظت برسد.

2 1 انواع رلهاز انواع رله ها ميتوان به موارد زير اشاره کرد:* رله اضافه بار* رله اضافه جريان* رله هاي ولتاژي* رله خطاي زمين* رله ديفرانسيل* رله زمين محدود شده* رله هاي فركانسي* رله بر گشت توان* رله حفاظت در برابر بار نامتقارن* رله حفاظتي در برابر زمان استارت طولاني* رله حفاظتي در برابر تعداد استارت مكرر* رله بوخهلتز

1 2 1 رله اضافه بارمعمولا هر مصرف كننده الكتريكي داراي توان مشخص و نامي است كه توسط سازنده تعيين مي گردد. در صورتي كه توان مصرفي يك مصرف كننده بيشتر از توان نامي آن باشد، اصطلاحا دچار اضافه بار يا Overload مي شود. در اين حالت دستگاه جرياني بيشتر از جريان نامي خود از شبكه ميكشد كه اين امر Overload باعث گرم شدن بيش از حد آن مي شود. به عنوان نمونه در موتورهاي آسنكرون كه بيش از 90 درصد موتورهاي موجود در صنايع را تشكيل مي دهند، بر طبق منحني جريان – سرعت آن ها، چنانچه بر اثر اضافه بار مكانيكي دور موتور كاهش يابد، جريان استاتور افزايش يافته و حتي تا چند برابر جريان اسمي موتور نيز مي رسد. از اين رو شرايط اضافه بار براي موتورها بسيار خطرناك بوده و ميتواند موجب گرم شدن بيش از حد سيم پيچ استاتور و روتور و در نتيجه سوختن آ نها شود.مطالب دیگر:
🔍تحقیق درباره خوردگی در شیمی 43 صفحه🔍تحقیق درباره آلودگی و نقش جمعیت و منابع 15 صفحه🔍تحقیق درباره تولید انرژی از توده حیاتی🔍تحقیق درباره تهیه، ساخت و شناسایی پلی مرها🔍پاورپوینت جوش مقاومتی و کاربردهای آن در صنعت در 55 اسلاید به طور کامل و جامع🔍تحقیق درباره تنش شوری در گیاهان 73 ص🔍تحقیق در مورد تولید روغن نباتی 56 ص🔍تحقیق تولید قطعات با استفاده از ضایعات شیشه در دو لایه🔍تحقیق تکمیل کارنده های خلایی موجود به منظور کاهش ضایعات در کاشت ریزدانه ها🔍تحقیق با موضوع تقطیر دارای 40 صفحه🔍تحقیق درباره تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در 54 صفحه🔍فایل تجزیه فوتوشیمیایی محلولهای محتوی سولفانیلیک اسید با استفاده از تابش مستقیم نور فرابنفش🔍تحقیق درباره تاریخچه صنعت لاستیک🔍طرح لایه باز ترش و ملس طراحی با فتوشاپ🔍تحقیق درباره تاریخچه نفت🔍مقاله تاثیر شبكه های حمل و نقل بر محیط زیست🔍تحقیق درباره تکنیک RBS یكی از تکنیک های تجزیه ای🔍تحقیق درباره روشهای نگهداری گوشت بدون خنک سازی🔍تحقیق افزایش سطح کویرها و کاهش کیفیت آب و خاک🔍گزارش کار آزمایشگاه عملیات حرارتی و کارگاه عملیات حرارتی🔍پاورپوینت کاربرد اصل مومنتوم در جریان کانالهای باز🔍پاورپوینت کاربرد اصلی انرژی (معادله مومنتوم) در جریان کانال باز🔍پاورپوینت محاسبه جریان یکنواخت🔍پاورپوینت مقاومت جریان🔍طرح لایه باز گلاب و عرقیات گیاهی به صورت عمومی و خام طراحی شده با فتوشاپ